Euro 2020 Euro 2020
UEFA EURO 2020 in 2021

Event legal services

Het UEFA-rechtenbeschermingsprogramma (RPP) verdedigt de intellectuele eigendom van UEFA EURO 2020 en voorkomt schending van rechten. De UEFA is van mening dat de bescherming van deze aspecten van essentieel belang is voor een gestage groei van het Europese voetbal. Als de UEFA haar rechten niet beschermde, zouden de waarde en kwaliteit van de activiteiten die daarmee verband houden, afnemen.

DOMEINROL

Right Protection Programme Volunteer (RPP Volunteer)
Event legal services vrijwilligers zullen ondersteunend zijn in activiteiten gericht op het beschermen van commerciële rechten, om het ontstaan ​​van ongeoorloofde activiteiten (namaak en straathandel) nabij het stadion en op andere belangrijke locaties van de speelstad te voorkomen.

Het Right Protection Programme is gericht op het voorkomen van ongeautoriseerde commerciële uitingen die geassocieerd zijn met UEFA EURO 2020.

Voor deze rol wordt een minimum van 5 shifts gevraagd.