Euro 2020 Euro 2020
Recruitmentdag 4

Event legal services

Het UEFA-rechtenbeschermingsprogramma (RPP) verdedigt de intellectuele eigendom van UEFA EURO 2020 en voorkomt schending van rechten. De UEFA is van mening dat de bescherming van deze aspecten van essentieel belang is voor een gestage groei van het Europese voetbal. Als de UEFA haar rechten niet beschermde, zouden de waarde en kwaliteit van de activiteiten die daarmee verband houden, afnemen.

Event legal services vrijwilligers zullen ondersteunend zijn in activiteiten gericht op het beschermen van commerciële rechten, om het ontstaan ​​van ongeoorloofde activiteiten (namaak en straathandel) nabij het stadion en op andere belangrijke locaties van de speelstad te voorkomen.