Euro 2020 Euro 2020
Aanmeldingen sluiten over

Technical services

Het Technical Services team beheert de planning, levering en invoering van diensten en tijdelijke infrastructuur wat vereist wordt van interne en eventuele externe stakeholders om de kloof tussen de bestaande omstandigheden op locatie en de grotere eisen van een groot sportevenement te overbruggen.

Sub projecten binnen dit gebied hebben betrekking op energievoorziening, watervoorziening, temperatuurregeling, afvalbeheer, geluidssystemen, grote schermen, lokale tv, radiofrequenties en tijdelijke infrastructuur.